Bishop Frank Nkolomonyi, 666 L’Evangile 666, Shabbat des Shabbats